உலக அழகி போட்டியில் இலங்கையருக்கு 3ம் இடம்

ஜப்பானின் ஒக்கினாவாவில் நடைபெற்ற 54வது உலக அழகி போட்டியில், இந்த முறை ஜப்பானிய அழகிக்கு முதலாம் இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கையை சேர்ந்த மதுஷா மயடுன்னேக்கு 3 வது இடமும்.

ஜப்பானின் ஒக்கினாவாவில் நடைபெற்ற 54வது உலக அழகி போட்டியில், இந்த முறை ஜப்பானிய அழகிக்கு முதலாம் இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கையை சேர்ந்த மதுஷா மயடுன்னேக்கு 3 வது இடமும்.பின்லாந்தின் அழகி இரண்டாம் இடம்பெற்றார்.

உலக நட்புக்கான அழகியாக மொரிசியஸ் தீவை சேர்ந்த அழகி தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

பின்லாந்தின் அழகி இரண்டாம் இடம்பெற்றார்.

உலக நட்புக்கான அழகியாக மொரிசியஸ் தீவை சேர்ந்த அழகி தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

Related Posts:

«