புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!Happy New Year!

கலாபத்தின் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!

உங்களுக்கு இந்த வருடம் கவலைகள் மறந்து மிகவும் சந்தோஷமும் சிறப்பும் மிக்க ஒரு ஆண்டாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றோம்!

அன்புடன்,
கலாபம் ரஞ்சிதன்We wish you the happiest and successful year!

Kalapam Ranjithan

Related Posts:

«

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *