மயிரிழையில் உயிர் தப்பிய அனுபவம் : வீடியோ

வானூர்தி ஓடு பாதையில் இருநபர்கள். biplane எனும் சிறிய வானுர்தி மிக வேகமாக பறந்து வருகிறது.


மிகவும் தாழ்வாக வருகிறது. ஓடு பாதையில் இந்த இரு நபர்களின் அருகே நேருங்குகிறது. ஒரு இஞ் அளவில் தப்பிய திகில் தருணம் இது.

Related Posts:

«