மலேசியாவுக்கு சொந்தமான கப்பலொன்றில் உணவின்றித் தவிக்கும் இலங்கைப் பணியாளர்கள்

மலேசியாவுக்கு சொந்தமான சாக் சிரிசஸ் என்றழைக்கப்படும் இந்தக் கப்பல் கடந்த நான்கு மாதங்களாக பாணந்துரை கடற்பரப்பில் நங்கூரமிட்டுள்ளது.

இக்கப்பலில் இலங்கையைச் சேர்ந்த ஐந்து பேரும் மியன்மாரைச் சேர்ந்த 10 பேரும் பணிபுரிவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. நடுக்கடலில் உணவு மற்றும் குடிநீர் வசதியின்றி பெரும் சிரமப்படுவதாக பணியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

குறித்த கப்பலுக்கு எதிராக சிங்கப்பூர் நிறுவனமொன்று வழக்குத் தாக்கல் செய்துள்ளமையால் இலங்கையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

மலேசியாவுக்கு சொந்தமான சாக் சிரிசஸ் என்றழைக்கப்படும் இந்தக் கப்பல் கடந்த நான்கு மாதங்களாக பாணந்துரை கடற்பரப்பில் நங்கூரமிட்டுள்ளது.

இக்கப்பலில் இலங்கையைச் சேர்ந்த ஐந்து பேரும் மியன்மாரைச் சேர்ந்த 10 பேரும் பணிபுரிவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. நடுக்கடலில் உணவு மற்றும் குடிநீர் வசதியின்றி பெரும் சிரமப்படுவதாக பணியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

குறித்த கப்பலுக்கு எதிராக சிங்கப்பூர் நிறுவனமொன்று வழக்குத் தாக்கல் செய்துள்ளமையால் இலங்கையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Related Posts:

«

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *