யாழில் களை கட்டுகிறது தீபாவளிக் கொண்டாட்டம்

குறிப்பாக யாழ்ப்பாண நகரத்தில் முனியப்பர் வீதி மற்றும் காங்கேசன்துறை வீதியில் உள்ள நடைபாதைக் கடைகளில் பொதுமக்கள் பொருட்கள் கொள்வனவு செய்வதற்காக நிரம்பி வழிவதையும் அதேபோல், சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நடைபாதைக் கடைகள் யாழ்ப்பாணத்தில் கடந்த வாரம் முதல் புதிதாக தோன்றியுள்ளதையும் காணக் கூடியதாகவும் உள்ளது.

அத்துடன், யாழ் நகரைப் போன்றே, சுன்னாகம், மானிப்பாய், சங்கானை, சாவகச்சேரி, கொடிகாமம் என சிறுநகரப் பகுதிகளிலும் நடைபாதைக் கடைகள் வியாபாரம் அதிகரித்துக் காணப்படுகின்றது.

வாகனங்களில் கொண்டு வந்து பொருட்களை சந்திக்குச் சந்தி வைத்து விற்பனை செய்பவர்களும் அதிகரித்துள்மையும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

குறிப்பாக யாழ்ப்பாண நகரத்தில் முனியப்பர் வீதி மற்றும் காங்கேசன்துறை வீதியில் உள்ள நடைபாதைக் கடைகளில் பொதுமக்கள் பொருட்கள் கொள்வனவு செய்வதற்காக நிரம்பி வழிவதையும் அதேபோல், சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நடைபாதைக் கடைகள் யாழ்ப்பாணத்தில் கடந்த வாரம் முதல் புதிதாக தோன்றியுள்ளதையும் காணக் கூடியதாகவும் உள்ளது.

அத்துடன், யாழ் நகரைப் போன்றே, சுன்னாகம், மானிப்பாய், சங்கானை, சாவகச்சேரி, கொடிகாமம் என சிறுநகரப் பகுதிகளிலும் நடைபாதைக் கடைகள் வியாபாரம் அதிகரித்துக் காணப்படுகின்றது.

வாகனங்களில் கொண்டு வந்து பொருட்களை சந்திக்குச் சந்தி வைத்து விற்பனை செய்பவர்களும் அதிகரித்துள்மையும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

Related Posts:

«

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *