ராதிகா குமாரசுவாமிக்கு 2012 ஆம் ஆண்டுக்கான விசேட ஜூரி விருது

பிரான்ஸில் வைத்து முன்னாள் ஜனாதிபதி ஜெக் சிராக்கின் மனைவியான பேர்நாட்டேயின் பிரசன்னத்தில் இந்த விருது நேற்று வழங்கப்பட்டுள்ளது

போரின் போது சிறுவர்களை பாதுகாத்த செயற்பாட்டுக்காகவே இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

விருது வழங்கலின் பின்னர் நன்றி தெரிவித்த ராதிகா குமாரசுவாமி, இந்த விருதுக்காக தாம் நீலன் திருச்செல்வம் மற்றும் இலங்கையில் சமாதானத்துக்காக உழைப்பவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறுவதாக குறிப்பிட்டார்.

Related Posts:

«

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *