வெளிநாடுகளில் வாழும் இலங்கையர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை வழங்கும் புதிய சட்டம்

பொறியியல் படிப்புகளில் சேர்வதற்கான ஒற்றைச் சாளர கலந்தாய்வுக்கு 2013- 2014 கல்வியாண்டில் 80 இலங்கை அகதி மாணவர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளர்.

Related Posts:

«