Tag Archives: தேசிய

June 21, 2012

சிவ்ஷங்கர் மேனன் இலங்கை விஜயம்

இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் சிவ்ஷங்கர் மேனன் இந்த மாத இறுதியில் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்யவுள்ளார்.